SHIBORI TUNICS with PINSTRIPE PANTS


SHIBORI TUNICS with PINSTRIPE PANTS

Artist: Mary Jaeger

Title: SHIBORI TUNICS with PINSTRIPE PANTS

Attribution: Shibori Tunics: Swill Cross and Compassion Blur with Pinstripe Pants, 2019, Mary Jaeger

Year: 2019

Materials: cotton (95%/Lycra 5%) (tunics), silk (pants)

Dimensions: Tunics: 60" x 29" Pants: 40" (hip) x 40" (length)

Image Statement: